III Miedzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej - Gdynia 15-17.09.2003

Materiały dostarczył Jacek Zieliński - Sekretarz Generalny 17-10-2003 r. .....

Już po raz trzeci w Gdyni odbył się Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej. Ogranizowany był w dniach od 15 do 17 października przez Region IPA Gdynia. W turnieju wzięło udział 12 drużyn w tym 3 zagraniczne : Litwa - Wilno, Litwa - Palanga, Rosja - Kaliningrad. Po raz drugi z rzędu mistrzami zostali koledzy z Kaliningragu. W zeszłym roku jako drużyna policji, a w tym jako drużyna Regionu IPA Obwodu Kalingradzkiego. Wspólne starania, kolegów z Kaliningradu i moje na ich prośbę, u władz IPA w Moskwie, a zwłaszcza u Alieksieja Gankina - Prezydenta Sekcji IPA Rosja, doprowadziły do powstania Regionu IPA Kaliningrad. Jest to dla mnie wielką satysfakcją. Drugie miejsce w turnieju zdobyła drużyna Regionu IPA Malbork, a trzecie litewska drużyna z Wilna. Organizatorzy : Insp. Stanisław Gutowski - Komendant Miejski Policji w Gdyni i Janusz Więckowski - Przewodniczący Regionu IPA Gdynia otrzymali z rąk Sekretarza Generalnego IPA Sekcja Polska dyplomy z podziękowaniami za rozwijanie idei International Police Association w kraju i za granicą (poniżej na zdjęciach wymienieni z dyplomami).

Ufundowana przez Sekcję Polską IPA nagroda FAIR PLAY powędrowała do Lublina.
Celem zawodów było : 1. Popularyzacja sportu wśród funkcjonariuszy policji, 2. podniesienie sprawności fizycznej funkcjonariuszy, 3. Integracja policjantów ze społecznościa miasta Gdyni, 4. nawiązywanie przyjaźni w ramach IPA, 5. Zbiórka pieniędzy na cel charytatywny. Tak jak w zeszłym roku za uzbierane oraz otrzymane od sponsorów pieniądze zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego i słodycze dla domu dziecka.

Na górnej fotografii drużyna Z Regionu IPA Kaliningrad wraz ze stojącymi od lewej : Jacek Zieliński - Sekretarz Gener alny IPA Sekcja Polska, Marek Szydłowski - Prezes Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Sekcja Polska, Stanisław Gutowski - Komendant Miejski Policji w Gdyni, stojący pośrodku z medalem na piersiach Władimir Czekutow - Prezydent Regionu IPA Kaliningrad Rosyjskiej Sekcji Narodowej.

W turnieju brali udział również funkcyjni członkowie IPA Sekcja Polska tacy jak: Robert Rzeźnik - Prezes Zachodniopomorskiej GW IPA w Szczecinie, Marek Szydłowski - Prezes Pomorskiej GW IPA w Gdańsku, Piotr Wójcik - reprezentant Lubelskiej GW IPA (członek Komisji Rewizyjnej IPA SP), Henryk Pawłowski - Przewodniczący Regionu IPA Malbork, Krzysztof Karczmarski - Przewodniczący Regionu IPA Kozienice (Przewodniczący Komisji Rwizyjnej Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej), Janusz Więckowski - Przewodniczący Regionu IPA Gdynia, Jacek Zieliński - Sekretarz Generalny IPA Sekcja Polska.

Trzej główni ogranizatorzy turnieju.
Dwoili się i troili, aby turniej wypadł jak najlepiej.
Od lewej :
Dariusz Kuldanek, Dariusz Wątróbski, Janusz Więckowski.
Materiały archiwalne - Jacek Zieliński (c) 2005 [ powrót do strony Relacje ]